środa, 1 kwietnia 2015


HARMONOGRAM KONFERENCJI

O ŚREDNIOWIECZU I HISTORYKACH.

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI JACQUES’A LE GOFFA
Piątek, 10 kwietnia 2015 r.
9.00–16.00, Rejestracja. Parter Instytutu Historii UŁ


SALA nr 203
Moderatorzy: mgr Łukasz Ćwikła, mgr Jakub Parol
9.15–9.35, Aleksandra Jeleń (Uniwersytet Łódzki) – Średniowieczny Łask w świetle badań archeologicznych. Wstęp do problematyki badawczej.
9.35–9.55, Jakub Parol (Uniwersytet Łódzki) Działalność sejmowa Mikołaja z Kutna  - Wojewody Łęczyckiego do 1484 r.
9.55–10.15, Joanna Kunigielis (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) –
Syczy jak wąż bez koziego mleka…, czyli o wpływie kultu węży na życie codzienne Żmudzinów.
10.15–10.35, Agnieszka Mrozińska (Uniwersytet Łódzki) – Polityka zagraniczna Zygmunta Starego do 1525 roku- wybrane zagadnienia.
10.35–11.05, dyskusja
11.05–11.25, Monika Poszalska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Komasacja ziem w świetle Księgi henrykowskiej.
11.25–11.45, Łukasz Ćwikła (Uniwersytet Łódzki) – Czy zeznania świadków w procesie polsko-krzyżackim były wiarygodne Czyli rzecz o świadomości historycznej ludzi średniowiecza (na przykładzie ziem łęczyckiej i sieradzkiej)
11.45–12.05, Robert Stasiak (Uniwersytet Łódzki) – Początki państwa polskiego
w badaniach naukowych Stanisława Kaczkowskiego.
12.05–12.25, Marcin Maślanka (Uniwersytet Jagielloński) – Przejawy długiego średniowiecza na przykładach dzieł złotniczych fundacji króla Zygmunta I Starego.
            12.25–12.55, dyskusja
13.00–14.00
INAUGURACJA, sala nr 204.
Jacques Le Goff jakim Go zapamiętałam
wspomnienie prof. nadzw. dr hab. Małgorzaty Dąbrowskiej

14.30–15.00
Obiad, sala 201 (catering)
SALA nr 203
Moderatorzy: Anna Szczepańska,
15.00–15.20, Izabela Chat (Uniwersytet Opolski) – Grzesznik - pokutnik - człowiek średniowiecza (na przykładzie katalogu magii Rudolfa).
15.20–15.40, Ziemowit Kraska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) –
Czas święty w pogańskiej świadomości Słowian.
15.40–16.00, Anna Szczepańska (Uniwersytet Łódzki) – Oblężenie Konstantynopola przez Osmanów w 1453 r.
16.00–16.20, Magdalena Majkowska (Uniwersytet Opolski) – Czarna śmierć jako kara boża w średniowieczu.
            16.20– 16.50, dyskusja
16.50–17.10, Monika Stecyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) –
Motywy i symbole erotyczne w średniowiecznych iluminacjach.
17.10–17.30, Karolina Baraniak (Uniwersytet Łódzki) – Wizja upadku Imperium Inków w oczach antropologa.
17.30–17.50, Maciej Gaździcki (Uniwersytet Jagielloński) – Powieść historyczna i jej filmowa adaptacja a kształtowanie wyobrażenia o średniowieczu. Krzyżacy Sienkiewicza i Aleksandra Forda
17.50–18.10, Karol Jóźwiak (Uniwersytet Łódzki) – Literatura a historia. Historiograficzny aspekt badań nad literaturą Dantego
            18.00–18.30, dyskusja

SALA 204
Moderatorzy: Katarzyna Węgrzyńska, mgr Marcin Męcina
9.15–9.35, Patrycja Amrozińska, Anna Kubicka (Uniwersytet Łódzki) –
Homo peregrinus - w drodze po zbawienie. Rzecz o średniowiecznych pielgrzymkach.
9.35–9.55, Katarzyna Węgrzyńska (Uniwersytet Łódzki) – Krótka rzecz o sfragistyce, czyli pieczęć jako źródło historyczne.
9.55–10.15, Marcin Młynarczyk (Uniwersytet Łódzki) – Trepanacja czaszki
w średniowieczu. O funkcjach zabiegu na podstawie ikonografii epoki.
10.15–10.35, Paweł Szczepańczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie) – Smagali się zatem rózgami i upokarzali innymi rodzajami pokuty, dopóki Bóg się nie zlitował i nie oddalił zarazy – średniowieczne antidotum na zarazy.
10.35–11.05, dyskusja
11.05–11.25, Marcin Męcina (Uniwersytet Łódzki) – Koniec Bizancjum końcem średniowiecza?
11.25–11.45, Wojciech Jasiński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) –
Czy obraz świętego w hagiografii pozostaje zawsze taki sam na przestrzeni dziejów.
11.45–12.05, Hanna Zienkiewicz (Uniwersytet Łódzki) – Dante Alighieri jako ponadczasowy geniusz i wizjoner.
12.05–12.25,. Małgorzata Ćwięczek (Uniwersytet Opolski) – Trzynasto- i czternastowieczne Jarłyki chańskie, a Prawosławie na Rusi.
            12.25–12.55, dyskusja
12.00–13.00
UROCZYSTA INAUGURACJA, sala nr 204.
Jacques Le Goff jakim Go zapamiętałam
wspomnienie prof. nadzw. dr hab. Małgorzaty Dąbrowskiej
13.30–14.00
Obiad, sala 201 (catering)

SALA nr 204
Moderatorzy: Marek Stefański, Kamil Szadkowski
15.00–15.20, Kamil Szadkowski (Uniwersytet Łódzki)  Sancti Imperator Romanus - historia, rytuał, znaczenie.
15.20–15.40, Martyna Brzozowska (Uniwersytet Łódzki) – Mikrohistoria - zarys problematyki.
15.40–16.00, Aleksandra Różycka (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II) – Rola i znaczenie cierpienia w Średniowieczu.
16.00–16.20, Artur Strug (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II) – Jacques’a le Goffa portret św. Franciszka jako inspiracja dla antropologicznych i psychologicznych badań nad średniowieczną ikonografią Biedaczyny z Asyżu.
            16.20– 16.50, dyskusja
16.50–17.10, Ewelina Kowalczyk (Uniwersytet Wrocławski) – Renesans w średniowieczu, średniowiecze w renesansie Śląsk na przełomie średniowiecza i nowożytności.
17.10–17.30, Karol Ossowski (Uniwersytet Jagielloński) – Mikrohistorycznie
o mikrohistorii. Obraz świata w pracach Carlo Ginzburga, Natalie Zemon Davis, Roberta Darntona i Emmanuela Le Roy Ladurie’go.
17.30–17.50, Marek Stefański (Uniwersytet Łódzki) – Od rozbicia do zjednoczenia. Droga Wacława II Czeskiego do polskiej korony.
            17.50–18.20, dyskusja

SALA 202
Moderatorzy: Anna Czajka, Piotr Czyżewski
9.15–9.35, Marta Machowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu ) –„... Ale nas zbaw ode złego”. Praktyki pokutne ostatnich Przemyślidów.
9.35–9.55, Michał Brzoza (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) –
Krytyka superstitiones w piśmiennictwie czeskim późnego średniowiecza.
9.55–10.15, Ewa Paczkowska (Uniwersytet Łódzki) – Król, Królowa, Państwo – zasięg władzy królewskiej.
10.15–10.35, Anna Czajka (Uniwersytet Łódzki) – Flesz średniowiecznych gier i zabaw.
            10.35–11.05, dyskusja
11.05–11.25, Maciej Rogalski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) – Antropologia Tomasza z Akwinu i jej recepcja u Karola Wojtyły.
11.25–11.45, Piotr Józefiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Sytuacja społeczeństwa średniowiecznego w dobrach opactwa lubiąskiego.
11.45–12.05, Piotr Czyżewski (Uniwersytet Łódzki) – Spalenie jako kara śmierci w średniowieczu.
            12.05–12.35, dyskusja

poniedziałek, 9 marca 2015Łęczyca- Tum, 8 maja 2015 r.


Jednodniowa wycieczka turystyczno- historyczna.


Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych Studentów (można zabrać osoby towarzyszące) na jednodniową wycieczkę do Łęczycy oraz Tumu.


Wycieczka odbędzie się 8 maja br.

Podróż: wyjazd oraz powrót pociągiem, stacja: Łódź Kaliska.


Szczegóły zostaną podane niebawem.Wszelkie pytania proszę kierować na adres:
sknmul@gmail.com

niedziela, 18 stycznia 2015Studenckie Koło Naukowe Mediewistów
Uniwersytetu Łódzkiego Serdecznie zaprasza na

Konferencję studencko-doktorancką:Średniowiecze i historycy
W pierwszą rocznicę śmierci
Jacques’a Le Goffa
10–11 IV 2015 r.


Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, ul. A. Kamińskiego 27 aZapraszamy do nadsyłania referatów!
Tematykę paneli sprecyzujemy po nadesłaniu przez Państwa abstraktów.


Sugerujemy, aby referaty dotyczyły następujących zagadnień:

·       Jacques Le Goff – życie oraz dorobek naukowy wybitnego mediewisty, jego wkład w nowe nurty historiografii oraz  środowisko Annales jako miejsce inspiracji.
·       Historia antropologiczna, antropologia historyczna – świeże spojrzenie na dzieje średniowiecza.
·       Mikrohistoria – patrzenie drobiazgowo, lecz nie na drobiazg.
·       Czas Kościoła i czas kupca – społeczna rola czasu w średniowieczu. Dni, tygodnie, pory roku, święta a życie codzienne.
·       Długie średniowiecze – czy średniowiecze rzeczywiście zakończyło się wraz z wiekiem XV?
·       Kultura średniowiecznej Europy – jaką spuściznę pozostawiło po sobie średniowiecze, czy da się jeszcze obronić tezę o „wiekach ciemnych”?
·       Człowiek średniowiecza – dewot, grzesznik, pokutnik. Praktyki codzienności, praca, Kościół – życie człowieka średniowiecza. Czy faktycznie tak jednoznaczne?
·       Historia ciała w średniowieczu – zakazane pragnienie cielesności czy dzieło szatana?

Czas wygłaszania referatu wynosił będzie 20 minut.


Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia
15 marca 2015 r. na adres: sknmul@wp.pl
W przypadku dużego zainteresowania konferencją, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji referatów. Przewidujemy przyjęcie maksymalnie 70 referatów.
O przyjęciu bądź rezygnacji z referatu poinformujemy do 22 III 2015 r.


Opłata konferencyjna wyniesie 60 zł, płatne w dniu konferencji, podczas rejestracji[1].


Informujemy, iż NIE MAMY MOŻLIWOŚCI WYSTAWIANIA FAKTUR.
Wydajemy jedynie zaświadczenia o uiszczeniu opłaty.W czasie konferencji pragniemy zapewnić Państwu obiady, które wydawane będą w stołówce Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
(wejście od ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5).
W formularzu zgłoszeniowym prosimy koniecznie zaznaczyć ilość obiadów, na które będą chcieli się Państwo udać.

WSZELKIE PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ POD ADRES:

sknmul@wp.pl
Formularz i zaproszenie do ściągnięcia:
www.chomikuj.pl/sknmul Zapraszamy do Łodzi!


[1] Opłata konferencyjna zostanie przeznaczona na wydanie publikacji pokonferencyjnej. W jej cenę wliczone są także obiady przez dwa dni konferencji oraz poczęstunek i napoje w trakcie obrad.

wtorek, 2 grudnia 2014Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogram najbliższej konferencji.
Drobne zmiany możliwe będą do końca tego tygodnia, gdyż pragniemy dopasować go do Państwa potrzeb i próśb.


Studenckie Koło Naukowe Mediewistów
Uniwersytetu Łódzkiego
                                                
Instytut Historii
ul. Kamińskiego 27 a
90-219 Łódź


HARMONOGRAM


Ogólnopolskiej konferencji studencko- doktoranckiej


ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE MEDIEWISTYCZNE

11 XII 2014 r.


Rejestracja Prelegentów w godzinach 8.30- 17.00INAUGURACJA

Godz. 9.00, s. 47

Wykład inauguracyjny wygłosi:
dr hab. Jacek Bonarek (UJK)


SALA 47
Moderatorzy: Katarzyna Węgrzyńska, Kamil Szadkowski

10.45- Kamil Szadkowski (UŁ)Kazimirus, Dei gracia rex Poloniæ etc. Rozważania o wielkości ostatniego Piasta na polskim tronie.
11.00- mgr Marek Barton (AJD) – Średniowieczne legendy a prawda historyczna – Jasna Góra w latach 1382-1430.
11.15- mgr Katarzyna Błoch (UMK) – „Odświętne” naczynia na stole prepozyta klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie.
11.30- Małgorzata Ćwięczek (UO) – Wpływ konfliktu biskupa krakowskiego Jana Muskaty z Władysławem Łokietkiem na losy miasta Sławkowa i średniowiecznej Polski oraz kwestia rezydencji biskupa w Sławkowie.
            11.45- 12.00 DYSKUSJA

12.00- 13.00 PRZERWA KAWOWA, s. 22

13.00- Marta Elżbieta Machowska (UAM) – Recepcja literacka czasów Przemysła(wa) II na wybranych przykładach literackich.
13.15- Tomasz Adamczyk (UWr) – Dobrawa jako mulier suadens.
13.30- Przemysław Kaleta (UAM) – Średniowieczne rycerstwo wielkopolskie do 1370 r. na przykładzie wybranych rodów.
13.45- mgr Marcel Knyżewski (UŁ) – O sposobach wznoszenia krzyżackich zamków na przykładzie warowni w Działdowie.
14.00- mgr Łukasz Ćwikła (UŁ) – Rozsiedlenie rodu Prusów w ziemi łęczyckiej w średniowieczu.
            14.15- 14.30 DYSKUSJA                      
14.30- mgr Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska (IBL PAN) – Tradycja średniowieczna w Hebdomas Sebastiana Fabiana Klonowica.
14.45- mgr Piotr Łozowski (UwB) – Femina oeconomica, czyli obraz aktywności gospodarczej mieszczanek Starej i Nowej Warszawy w pierwszej połowie XV stulecia.
15.00- Bartosz Różanek (UAM) – Herb Przemysła II pierwszym herbem Polski.
15.15- mgr Michał Sierba (UŁ) – Lokacje miasta Trykocin (1425-1444) i jego pierwszy wójt – Piotr z Gumowa.
            15.30- 15.45 DYSKUSJA
15.45- mgr Szymon Swoboda (UŁ) – Średniowieczne relikty kultu św. Kingi. Historia i aranżacja kaplicy św. Kingi przy kościele klasztornych sióstr klarysek w Starym Sączu.
16.00- mgr Gabriela Zbirohowska-Kościa (UG) – Niedawno odkryte XV-wieczne freski w kościele parafialnym p.w. Bożego Ciała w Pręgowie koło Gdańska.
16.15- Mikołaj Wojciechowski (UAM) – Charakter działalności gospodarczej Żydów w średniowiecznej Polsce.
16.30- mgr Grzegorz Trafalski (UŁ) – Średniowieczne pieczęcie miast zachodniego Mazowsza.
16.45- mgr Aleksandra Jeleń (UŁ) – Mury miejskie Piotrkowa Trybunalskiego w świetle badań archeologicznych.

            17.00- 17.15 DYSKUSJA
17.15- mgr Aleksandra Araszkiewicz (UAM) – Trzy drogi do świętości według Hroswity z Gandersheim.
17.30- Paweł Cholewicki (UAM) – Rola średniowiecznego Kościoła bośniackiego w utworzeniu i podtrzymywaniu współczesnej tożsamości narodowej.
17.45- mgr Ewa Paczkowska (UŁ) – Magia, czarownice, prześladowania – prawda czy średniowieczny mit?
18.00- mgr Marcin Męcina (UŁ) – „Zrodzony z rodu łaknącego krwi” Henryk V Lancaster i jego wizerunek w kinematografii.
            18.15- 18.30 DYSKUSJA, zakończenie obrad.

SALA 204
Moderatorzy: Anna Czajka, mgr Łukasz Ćwikła

10.45- mgr Justyna Bąk (UWr) – Podróże w zaświaty dusz grzesznych… czyli o średniowiecznym piekle i raju zmysłowym
11.00- Karolina Sztachańska (UWMwO) – Kodeks Gertrudy, przypadkowa autobiografia księżnej.
11.15-. Błażej Prus (UJ) – Węgierskie pochówki dzieci znad Psioła.
11.30- Anna Czajka (UŁ) – Fantazja czy rzeczywistość? Średniowieczny strój kata w wyobraźni Jana Matejki.
            11.45- 12.00 DYSKUSJA

12.00- 13.00 PRZERWA KAWOWA, s. 22

13.00- Paweł Ferens (UKWwB) – Dzieci w kulturze wikingów.
13.15- Martyna Glock (UAM) – „Przypilam do Was – Bogowie!” Odprawianie obrzędów wczesnośredniowiecznych na podstawie rekonstrukcji obrzędu słowiańskiego w czasie Szczeodrych Godów oraz obrzędu normańskiego podczas święta Yule z krótkim przedstawieniem bóstw tychże wierzeń potrzebnych do zrozumienia obrzędu.
13.30- Marta Górna (UKWwB) – Symbolika zwierząt wśród Słowian.
13.45- mgr Ewelina Kowalczyk (UWr) – Metodologiczne zawiłości badań nad ikonografią późnośredniowiecznych zabytków archeologicznych.
            14.00- 14.15 DYSKUSJA
14.15- Sandra Krakowska (UMK) – Historia obuwia średniowiecznego w świetle źródeł archeologicznych.
14.30- Karol Łukomiak (UŁ) – Zamykanie pomieszczeń w późnośredniowiecznych siedzibach mieszkalno-obronnych na podstawie źródeł archeologicznych.
14.45- Magdalena Majkowska (UO) – Średniowieczna Iron Maiden – prawda czy fikacja?
15.00- Mateusz Makowski (UKWwB) – Po co komu gry planszowe w średniowiecznej Europie?
            15.15- 15.30 DYSKUSJA
15.30- mgr Marcin Młynarczyk (UŁ) – W obliczu rzeczy ostatecznych. Nowotestamentowa parabola o pannach mądrych i pannach głupich (Mt 25, 1-13) jako motyw w ikonografii średniowiecznej.
15.45- Nowaczyk Marta mgr (UKWwB) – Średniowieczne wierzenia – nieczysta siła w kulturze Słowian.
16.00- mgr Jadwiga Olbrot (UJ) – Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne kafle z przedstawieniami o tematyce bożonarodzeniowej.”
16.15- Zakrzewska Iwona (UŚ) – Kościół wobec magii w średniowieczu – wybrana problematyka.
            16.30- 16.45 DYSKUSJA


SALA 22
Moderatorzy: Marek Stefański, mgr Jakub Parol

12.00- 13.00 PRZERWA KAWOWA, S. 22

13.10- mgr Joanna Kunigielis (UJKwK) – Miasta Wielkiego Księstwa Litewskiego w relacji Gilberta de Lannoy.
13.25- Bartłomiej Maciąg (UAM) – Gwardia przyboczna chanów mongolskich w świetle „Tajnej Historii Mongołów.”
13.40- Justyna Olejnik (UŁ) – Człowiek doskonały w koncepcji filozoficznej ibn ‘Arabiego.
13.55- Sojka Szymon (UR) – Gruzińska rada wezyrów za panowania Jerzego V Wspaniałego (1314-1346).
            14.10 - 14.25 DYSKUSJA
14.25- mgr Tomasz Sójka (UAM)Homo effector est deorum. Średniowieczne kontrowersje wokół nauki Hermesa Trismegistosa.
14.40- Robert Stasiak (UŁ) – Aleksy I Komnen kontra Urban II w świetle Aleksjady, czyli krótko o relacjach bizantyńsko-łacińskich u progu I krucjaty.
14.55- Maciej Stawiski (UMK) – Eudajmonizm w twórczości Mistrza Eckharta.
15.10- Radosław Ziarkowski (UŁ) – Porównanie symbolicznego znaczenia purpury w bizantyńskich źródłach narracyjnych i dokumentowych z X wieku.
            15.25- 15.40 DYSKUSJA
15.40- Ziemowit Kraska (UAM) – Kult zmarłych we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej.
15.55- mgr Norbert Delestowicz (UAM) – Książę ruski Światosław Jarosławowicz.
16.10- mgr Ewa Bukowska-Marczak (KUL) – „Christianus in christianum”, „christianus in christianos”? Wokół sporu o kontrowersyjny fragment kroniki Galla Anonima.
16.25- mgr Izabela Chat (UO) – Rola społeczna i edukacyjna klasztoru kanoników regularnych z Mstowa w średniowieczu.
16.40- Kamil Kosztowny (UAM) – Buntownicy czy reformatorzy? Z badań nad konfederacją Maćka Borkowica.
            16.55- 17.10 DYSKUSJA
17.10- mgr Marta Rajewska (UKWwB) – Władysław Łokietek jako benefaktor klasztorów. 17.25- mgr Justyna Dworniak (UŁ) – Zdrowie bez pomocy lekarza, czyli medycyna, wiara i ekonomia pośród angielskich bogatych i biednych w okresie średniowiecza.
17.40- mgr Jakub Parol (UŁ) – Działalność Mikołaja z Kutna na Mazowszu w początkach jego kariery politycznej.
17.55- Marek Stefański (UŁ) – Wojownik, polityk… i ojciec. Kilka słów o potomstwie Bolesława Chrobrego.
            18.10- 18.25 DYSKUSJA

wtorek, 28 października 2014

Studenckie Koło Naukowe Mediewistów
Uniwersytetu Łódzkiego


Serdecznie zaprasza na:
ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE MEDIEWISTYCZNEOgólnopolską konferencję studencko- doktorancką

11 XII 2014 r.


Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź,
ul. A. Kamińskiego 27 a
Zapraszamy do nadsyłania referatów na dowolny temat związany z epoką średniowiecza.
Liczymy na Państwa kreatywność w wyborze tematów.


Mamy nadzieję, że wspólnie spędzimy owocnie czas w świątecznej atmosferze:)Czas wygłaszania referatu wynosił będzie 15 minut.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia
23 listopada 2014 r. na adres: sknmul@wp.plPytania prosimy kierować na adres:
anna.karolina.szczepanska@gmail.comFormularz zgłoszeniowy oraz Zaproszenie dostępne, do ściągnięcia: http://chomikuj.pl/sknmul
 

poniedziałek, 13 października 2014

Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ


przy współpracy z


Studenckim Kołem Naukowym Mediewistów UŁzapraszają na konferencję:


ŁÓDZKA JESIEŃ HISTORYKÓW

"Nie ma trwałych przyjaźni, są tylko trwałe interesy?"28- 29 listopada 2014 r.

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, ul. Kamińskiego 27 aTematem tegorocznej konferencji będzie szeroko pojęta PRZYJAŹŃ.

Wspólnie będziemy zastanawiać się nad zagadnieniem przyjaźni jako więzi międzyludzkiej na przestrzeni dziejów oraz rozważać pojęcie "przyjaźń" jako element polityki międzynarodowej i międzypaństwowej.Zapraszamy do wysyłania swoich zgłoszeń poprzez formularz internetowy:

www.lodzkajesien.pl
 Termin zgłaszania referatów: 15 października 2014 r.


Ilość miejsc ograniczona.


Opłata konferencyjna wyniesie 65 zł.
W niej zawarte są obiady przez dwa dni trwania konferencji, materiały konferencyjne oraz publikacja pokonferencyjna w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej.

Wszelkie dodatkowe informacje będziemy udostępniać na bieżąco.

Informacje można uzyskać także pisząc na adres e-mail:
jesien_lodz@wp.pl

oraz na stronach internetowych Kół:
www.sknh.uni.lodz.pl
 

www.sknmul.blogspot.com
 

Zapraszamy :)

sobota, 3 maja 2014

Czas na podsumowanie ostatniej konferencji:


Konferencja „Myślę, więc średniowiecze. Prawo- polityka- filozofia.” odbyła się w dniach 25 i 25 kwietnia 2014 r. jako inicjatywa Koła Naukowego Mediewistów UŁ przy współpracy z Kołem Naukowym Historii Prawa UŁ oraz Kołem Naukowym Okcydentalistów UŁ.
Miejscem obrad był Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego.
Podczas konferencji swoje referaty przedstawiło ponad 40 prelegentów z całej Polski oraz dwóch uczelni zagranicznych- Uniwersytetu Wileńskiego oraz Truett McConnell Collage ze Stanów Zjednoczonych. Dyskutowano podczas dwóch paneli tematycznych o nazwach: Polskie Dziedzictwo oraz Europa- Świat.
Inauguracja konferencji nastąpiła w piątek, 25 kwietnia o godz. 10.00. Wszystkich Gości powitał Pan Doktor Kirił Marinow, nasz opiekun naukowy, któremu towarzyszyła córka. Wykład inauguracyjny poprowadził Pan Profesor Marek Gensler.
Obrady odbyły się w niezwykle przyjemniej atmosferze, która sprzyjała wymianie doświadczeń, wiedzy oraz poglądów. Konferencja dała także możliwość nawiązania nowych znajomości, a dla niektórych Gości była również świetną okazją, aby poznać Łódź, jej historię, zabytki i ciekawe miejsca. Niektórzy z przybyłych mieli okazję poznać Łódź, z pozytywnej strony, już wcześniej, m.in. dzięki konferencjom organizowanym przez nas oraz Koło Naukowe Historyków UŁ. Wielu z przybyłych deklarowało, że jeszcze do Łodzi wróci, co należy uznać za niewątpliwy sukces.

W organizację konferencji zaangażowane były 3 koła naukowe, jednak jej przebieg, w takim kształcie, nie mógłby być możliwy bez instytucji wspomagających: Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa i Administracji, Instytutu Historii, Instytutu Filozofii, Katedry Historii Prawa Polskiego WPiA i Muzeum Sztuki w Łodzi oraz patronów: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Urzędu Miasta Łódzi, Wydawnictwa PWN i Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Wszystkim Gościom, Opiekunom Kół, Instytucjom oraz Patronom serdecznie dziękujemy!
Zarząd SKNM oraz Komitet Organizacyjny Konferencji.