sobota, 3 maja 2014

Czas na podsumowanie ostatniej konferencji:


Konferencja „Myślę, więc średniowiecze. Prawo- polityka- filozofia.” odbyła się w dniach 25 i 25 kwietnia 2014 r. jako inicjatywa Koła Naukowego Mediewistów UŁ przy współpracy z Kołem Naukowym Historii Prawa UŁ oraz Kołem Naukowym Okcydentalistów UŁ.
Miejscem obrad był Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego.
Podczas konferencji swoje referaty przedstawiło ponad 40 prelegentów z całej Polski oraz dwóch uczelni zagranicznych- Uniwersytetu Wileńskiego oraz Truett McConnell Collage ze Stanów Zjednoczonych. Dyskutowano podczas dwóch paneli tematycznych o nazwach: Polskie Dziedzictwo oraz Europa- Świat.
Inauguracja konferencji nastąpiła w piątek, 25 kwietnia o godz. 10.00. Wszystkich Gości powitał Pan Doktor Kirił Marinow, nasz opiekun naukowy, któremu towarzyszyła córka. Wykład inauguracyjny poprowadził Pan Profesor Marek Gensler.
Obrady odbyły się w niezwykle przyjemniej atmosferze, która sprzyjała wymianie doświadczeń, wiedzy oraz poglądów. Konferencja dała także możliwość nawiązania nowych znajomości, a dla niektórych Gości była również świetną okazją, aby poznać Łódź, jej historię, zabytki i ciekawe miejsca. Niektórzy z przybyłych mieli okazję poznać Łódź, z pozytywnej strony, już wcześniej, m.in. dzięki konferencjom organizowanym przez nas oraz Koło Naukowe Historyków UŁ. Wielu z przybyłych deklarowało, że jeszcze do Łodzi wróci, co należy uznać za niewątpliwy sukces.

W organizację konferencji zaangażowane były 3 koła naukowe, jednak jej przebieg, w takim kształcie, nie mógłby być możliwy bez instytucji wspomagających: Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa i Administracji, Instytutu Historii, Instytutu Filozofii, Katedry Historii Prawa Polskiego WPiA i Muzeum Sztuki w Łodzi oraz patronów: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Urzędu Miasta Łódzi, Wydawnictwa PWN i Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Wszystkim Gościom, Opiekunom Kół, Instytucjom oraz Patronom serdecznie dziękujemy!
Zarząd SKNM oraz Komitet Organizacyjny Konferencji.