niedziela, 18 stycznia 2015



Studenckie Koło Naukowe Mediewistów
Uniwersytetu Łódzkiego



 Serdecznie zaprasza na

Konferencję studencko-doktorancką:



Średniowiecze i historycy
W pierwszą rocznicę śmierci
Jacques’a Le Goffa




10–11 IV 2015 r.


Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, ul. A. Kamińskiego 27 a



Zapraszamy do nadsyłania referatów!
Tematykę paneli sprecyzujemy po nadesłaniu przez Państwa abstraktów.


Sugerujemy, aby referaty dotyczyły następujących zagadnień:

·       Jacques Le Goff – życie oraz dorobek naukowy wybitnego mediewisty, jego wkład w nowe nurty historiografii oraz  środowisko Annales jako miejsce inspiracji.
·       Historia antropologiczna, antropologia historyczna – świeże spojrzenie na dzieje średniowiecza.
·       Mikrohistoria – patrzenie drobiazgowo, lecz nie na drobiazg.
·       Czas Kościoła i czas kupca – społeczna rola czasu w średniowieczu. Dni, tygodnie, pory roku, święta a życie codzienne.
·       Długie średniowiecze – czy średniowiecze rzeczywiście zakończyło się wraz z wiekiem XV?
·       Kultura średniowiecznej Europy – jaką spuściznę pozostawiło po sobie średniowiecze, czy da się jeszcze obronić tezę o „wiekach ciemnych”?
·       Człowiek średniowiecza – dewot, grzesznik, pokutnik. Praktyki codzienności, praca, Kościół – życie człowieka średniowiecza. Czy faktycznie tak jednoznaczne?
·       Historia ciała w średniowieczu – zakazane pragnienie cielesności czy dzieło szatana?





Czas wygłaszania referatu wynosił będzie 20 minut.


Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia
15 marca 2015 r. na adres: sknmul@wp.pl




W przypadku dużego zainteresowania konferencją, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji referatów. Przewidujemy przyjęcie maksymalnie 70 referatów.
O przyjęciu bądź rezygnacji z referatu poinformujemy do 22 III 2015 r.






Opłata konferencyjna wyniesie 60 zł, płatne w dniu konferencji, podczas rejestracji[1].


Informujemy, iż NIE MAMY MOŻLIWOŚCI WYSTAWIANIA FAKTUR.
Wydajemy jedynie zaświadczenia o uiszczeniu opłaty.



W czasie konferencji pragniemy zapewnić Państwu obiady, które wydawane będą w stołówce Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
(wejście od ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5).
W formularzu zgłoszeniowym prosimy koniecznie zaznaczyć ilość obiadów, na które będą chcieli się Państwo udać.





WSZELKIE PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ POD ADRES:

sknmul@wp.pl




Formularz i zaproszenie do ściągnięcia:
www.chomikuj.pl/sknmul



 



Zapraszamy do Łodzi!


[1] Opłata konferencyjna zostanie przeznaczona na wydanie publikacji pokonferencyjnej. W jej cenę wliczone są także obiady przez dwa dni konferencji oraz poczęstunek i napoje w trakcie obrad.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz