niedziela, 18 stycznia 2015Studenckie Koło Naukowe Mediewistów
Uniwersytetu Łódzkiego Serdecznie zaprasza na

Konferencję studencko-doktorancką:Średniowiecze i historycy
W pierwszą rocznicę śmierci
Jacques’a Le Goffa
10–11 IV 2015 r.


Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, ul. A. Kamińskiego 27 aZapraszamy do nadsyłania referatów!
Tematykę paneli sprecyzujemy po nadesłaniu przez Państwa abstraktów.


Sugerujemy, aby referaty dotyczyły następujących zagadnień:

·       Jacques Le Goff – życie oraz dorobek naukowy wybitnego mediewisty, jego wkład w nowe nurty historiografii oraz  środowisko Annales jako miejsce inspiracji.
·       Historia antropologiczna, antropologia historyczna – świeże spojrzenie na dzieje średniowiecza.
·       Mikrohistoria – patrzenie drobiazgowo, lecz nie na drobiazg.
·       Czas Kościoła i czas kupca – społeczna rola czasu w średniowieczu. Dni, tygodnie, pory roku, święta a życie codzienne.
·       Długie średniowiecze – czy średniowiecze rzeczywiście zakończyło się wraz z wiekiem XV?
·       Kultura średniowiecznej Europy – jaką spuściznę pozostawiło po sobie średniowiecze, czy da się jeszcze obronić tezę o „wiekach ciemnych”?
·       Człowiek średniowiecza – dewot, grzesznik, pokutnik. Praktyki codzienności, praca, Kościół – życie człowieka średniowiecza. Czy faktycznie tak jednoznaczne?
·       Historia ciała w średniowieczu – zakazane pragnienie cielesności czy dzieło szatana?

Czas wygłaszania referatu wynosił będzie 20 minut.


Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia
15 marca 2015 r. na adres: sknmul@wp.pl
W przypadku dużego zainteresowania konferencją, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji referatów. Przewidujemy przyjęcie maksymalnie 70 referatów.
O przyjęciu bądź rezygnacji z referatu poinformujemy do 22 III 2015 r.


Opłata konferencyjna wyniesie 60 zł, płatne w dniu konferencji, podczas rejestracji[1].


Informujemy, iż NIE MAMY MOŻLIWOŚCI WYSTAWIANIA FAKTUR.
Wydajemy jedynie zaświadczenia o uiszczeniu opłaty.W czasie konferencji pragniemy zapewnić Państwu obiady, które wydawane będą w stołówce Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
(wejście od ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5).
W formularzu zgłoszeniowym prosimy koniecznie zaznaczyć ilość obiadów, na które będą chcieli się Państwo udać.

WSZELKIE PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ POD ADRES:

sknmul@wp.pl
Formularz i zaproszenie do ściągnięcia:
www.chomikuj.pl/sknmul Zapraszamy do Łodzi!


[1] Opłata konferencyjna zostanie przeznaczona na wydanie publikacji pokonferencyjnej. W jej cenę wliczone są także obiady przez dwa dni konferencji oraz poczęstunek i napoje w trakcie obrad.