środa, 1 kwietnia 2015


HARMONOGRAM KONFERENCJI

O ŚREDNIOWIECZU I HISTORYKACH.

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI JACQUES’A LE GOFFA
Piątek, 10 kwietnia 2015 r.
9.00–16.00, Rejestracja. Parter Instytutu Historii UŁ


SALA nr 203
Moderatorzy: mgr Łukasz Ćwikła, mgr Jakub Parol
9.15–9.35, Aleksandra Jeleń (Uniwersytet Łódzki) – Średniowieczny Łask w świetle badań archeologicznych. Wstęp do problematyki badawczej.
9.35–9.55, Jakub Parol (Uniwersytet Łódzki) Działalność sejmowa Mikołaja z Kutna  - Wojewody Łęczyckiego do 1484 r.
9.55–10.15, Joanna Kunigielis (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) –
Syczy jak wąż bez koziego mleka…, czyli o wpływie kultu węży na życie codzienne Żmudzinów.
10.15–10.35, Agnieszka Mrozińska (Uniwersytet Łódzki) – Polityka zagraniczna Zygmunta Starego do 1525 roku- wybrane zagadnienia.
10.35–11.05, dyskusja
11.05–11.25, Monika Poszalska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Komasacja ziem w świetle Księgi henrykowskiej.
11.25–11.45, Łukasz Ćwikła (Uniwersytet Łódzki) – Czy zeznania świadków w procesie polsko-krzyżackim były wiarygodne Czyli rzecz o świadomości historycznej ludzi średniowiecza (na przykładzie ziem łęczyckiej i sieradzkiej)
11.45–12.05, Robert Stasiak (Uniwersytet Łódzki) – Początki państwa polskiego
w badaniach naukowych Stanisława Kaczkowskiego.
12.05–12.25, Marcin Maślanka (Uniwersytet Jagielloński) – Przejawy długiego średniowiecza na przykładach dzieł złotniczych fundacji króla Zygmunta I Starego.
            12.25–12.55, dyskusja
13.00–14.00
INAUGURACJA, sala nr 204.
Jacques Le Goff jakim Go zapamiętałam
wspomnienie prof. nadzw. dr hab. Małgorzaty Dąbrowskiej

14.30–15.00
Obiad, sala 201 (catering)
SALA nr 203
Moderatorzy: Anna Szczepańska,
15.00–15.20, Izabela Chat (Uniwersytet Opolski) – Grzesznik - pokutnik - człowiek średniowiecza (na przykładzie katalogu magii Rudolfa).
15.20–15.40, Ziemowit Kraska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) –
Czas święty w pogańskiej świadomości Słowian.
15.40–16.00, Anna Szczepańska (Uniwersytet Łódzki) – Oblężenie Konstantynopola przez Osmanów w 1453 r.
16.00–16.20, Magdalena Majkowska (Uniwersytet Opolski) – Czarna śmierć jako kara boża w średniowieczu.
            16.20– 16.50, dyskusja
16.50–17.10, Monika Stecyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) –
Motywy i symbole erotyczne w średniowiecznych iluminacjach.
17.10–17.30, Karolina Baraniak (Uniwersytet Łódzki) – Wizja upadku Imperium Inków w oczach antropologa.
17.30–17.50, Maciej Gaździcki (Uniwersytet Jagielloński) – Powieść historyczna i jej filmowa adaptacja a kształtowanie wyobrażenia o średniowieczu. Krzyżacy Sienkiewicza i Aleksandra Forda
17.50–18.10, Karol Jóźwiak (Uniwersytet Łódzki) – Literatura a historia. Historiograficzny aspekt badań nad literaturą Dantego
            18.00–18.30, dyskusja

SALA 204
Moderatorzy: Katarzyna Węgrzyńska, mgr Marcin Męcina
9.15–9.35, Patrycja Amrozińska, Anna Kubicka (Uniwersytet Łódzki) –
Homo peregrinus - w drodze po zbawienie. Rzecz o średniowiecznych pielgrzymkach.
9.35–9.55, Katarzyna Węgrzyńska (Uniwersytet Łódzki) – Krótka rzecz o sfragistyce, czyli pieczęć jako źródło historyczne.
9.55–10.15, Marcin Młynarczyk (Uniwersytet Łódzki) – Trepanacja czaszki
w średniowieczu. O funkcjach zabiegu na podstawie ikonografii epoki.
10.15–10.35, Paweł Szczepańczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie) – Smagali się zatem rózgami i upokarzali innymi rodzajami pokuty, dopóki Bóg się nie zlitował i nie oddalił zarazy – średniowieczne antidotum na zarazy.
10.35–11.05, dyskusja
11.05–11.25, Marcin Męcina (Uniwersytet Łódzki) – Koniec Bizancjum końcem średniowiecza?
11.25–11.45, Wojciech Jasiński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) –
Czy obraz świętego w hagiografii pozostaje zawsze taki sam na przestrzeni dziejów.
11.45–12.05, Hanna Zienkiewicz (Uniwersytet Łódzki) – Dante Alighieri jako ponadczasowy geniusz i wizjoner.
12.05–12.25,. Małgorzata Ćwięczek (Uniwersytet Opolski) – Trzynasto- i czternastowieczne Jarłyki chańskie, a Prawosławie na Rusi.
            12.25–12.55, dyskusja
12.00–13.00
UROCZYSTA INAUGURACJA, sala nr 204.
Jacques Le Goff jakim Go zapamiętałam
wspomnienie prof. nadzw. dr hab. Małgorzaty Dąbrowskiej
13.30–14.00
Obiad, sala 201 (catering)

SALA nr 204
Moderatorzy: Marek Stefański, Kamil Szadkowski
15.00–15.20, Kamil Szadkowski (Uniwersytet Łódzki)  Sancti Imperator Romanus - historia, rytuał, znaczenie.
15.20–15.40, Martyna Brzozowska (Uniwersytet Łódzki) – Mikrohistoria - zarys problematyki.
15.40–16.00, Aleksandra Różycka (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II) – Rola i znaczenie cierpienia w Średniowieczu.
16.00–16.20, Artur Strug (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II) – Jacques’a le Goffa portret św. Franciszka jako inspiracja dla antropologicznych i psychologicznych badań nad średniowieczną ikonografią Biedaczyny z Asyżu.
            16.20– 16.50, dyskusja
16.50–17.10, Ewelina Kowalczyk (Uniwersytet Wrocławski) – Renesans w średniowieczu, średniowiecze w renesansie Śląsk na przełomie średniowiecza i nowożytności.
17.10–17.30, Karol Ossowski (Uniwersytet Jagielloński) – Mikrohistorycznie
o mikrohistorii. Obraz świata w pracach Carlo Ginzburga, Natalie Zemon Davis, Roberta Darntona i Emmanuela Le Roy Ladurie’go.
17.30–17.50, Marek Stefański (Uniwersytet Łódzki) – Od rozbicia do zjednoczenia. Droga Wacława II Czeskiego do polskiej korony.
            17.50–18.20, dyskusja

SALA 202
Moderatorzy: Anna Czajka, Piotr Czyżewski
9.15–9.35, Marta Machowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu ) –„... Ale nas zbaw ode złego”. Praktyki pokutne ostatnich Przemyślidów.
9.35–9.55, Michał Brzoza (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) –
Krytyka superstitiones w piśmiennictwie czeskim późnego średniowiecza.
9.55–10.15, Ewa Paczkowska (Uniwersytet Łódzki) – Król, Królowa, Państwo – zasięg władzy królewskiej.
10.15–10.35, Anna Czajka (Uniwersytet Łódzki) – Flesz średniowiecznych gier i zabaw.
            10.35–11.05, dyskusja
11.05–11.25, Maciej Rogalski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) – Antropologia Tomasza z Akwinu i jej recepcja u Karola Wojtyły.
11.25–11.45, Piotr Józefiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Sytuacja społeczeństwa średniowiecznego w dobrach opactwa lubiąskiego.
11.45–12.05, Piotr Czyżewski (Uniwersytet Łódzki) – Spalenie jako kara śmierci w średniowieczu.
            12.05–12.35, dyskusja

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz