wtorek, 2 grudnia 2014Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogram najbliższej konferencji.
Drobne zmiany możliwe będą do końca tego tygodnia, gdyż pragniemy dopasować go do Państwa potrzeb i próśb.


Studenckie Koło Naukowe Mediewistów
Uniwersytetu Łódzkiego
                                                
Instytut Historii
ul. Kamińskiego 27 a
90-219 Łódź


HARMONOGRAM


Ogólnopolskiej konferencji studencko- doktoranckiej


ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE MEDIEWISTYCZNE

11 XII 2014 r.


Rejestracja Prelegentów w godzinach 8.30- 17.00INAUGURACJA

Godz. 9.00, s. 47

Wykład inauguracyjny wygłosi:
dr hab. Jacek Bonarek (UJK)


SALA 47
Moderatorzy: Katarzyna Węgrzyńska, Kamil Szadkowski

10.45- Kamil Szadkowski (UŁ)Kazimirus, Dei gracia rex Poloniæ etc. Rozważania o wielkości ostatniego Piasta na polskim tronie.
11.00- mgr Marek Barton (AJD) – Średniowieczne legendy a prawda historyczna – Jasna Góra w latach 1382-1430.
11.15- mgr Katarzyna Błoch (UMK) – „Odświętne” naczynia na stole prepozyta klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie.
11.30- Małgorzata Ćwięczek (UO) – Wpływ konfliktu biskupa krakowskiego Jana Muskaty z Władysławem Łokietkiem na losy miasta Sławkowa i średniowiecznej Polski oraz kwestia rezydencji biskupa w Sławkowie.
            11.45- 12.00 DYSKUSJA

12.00- 13.00 PRZERWA KAWOWA, s. 22

13.00- Marta Elżbieta Machowska (UAM) – Recepcja literacka czasów Przemysła(wa) II na wybranych przykładach literackich.
13.15- Tomasz Adamczyk (UWr) – Dobrawa jako mulier suadens.
13.30- Przemysław Kaleta (UAM) – Średniowieczne rycerstwo wielkopolskie do 1370 r. na przykładzie wybranych rodów.
13.45- mgr Marcel Knyżewski (UŁ) – O sposobach wznoszenia krzyżackich zamków na przykładzie warowni w Działdowie.
14.00- mgr Łukasz Ćwikła (UŁ) – Rozsiedlenie rodu Prusów w ziemi łęczyckiej w średniowieczu.
            14.15- 14.30 DYSKUSJA                      
14.30- mgr Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska (IBL PAN) – Tradycja średniowieczna w Hebdomas Sebastiana Fabiana Klonowica.
14.45- mgr Piotr Łozowski (UwB) – Femina oeconomica, czyli obraz aktywności gospodarczej mieszczanek Starej i Nowej Warszawy w pierwszej połowie XV stulecia.
15.00- Bartosz Różanek (UAM) – Herb Przemysła II pierwszym herbem Polski.
15.15- mgr Michał Sierba (UŁ) – Lokacje miasta Trykocin (1425-1444) i jego pierwszy wójt – Piotr z Gumowa.
            15.30- 15.45 DYSKUSJA
15.45- mgr Szymon Swoboda (UŁ) – Średniowieczne relikty kultu św. Kingi. Historia i aranżacja kaplicy św. Kingi przy kościele klasztornych sióstr klarysek w Starym Sączu.
16.00- mgr Gabriela Zbirohowska-Kościa (UG) – Niedawno odkryte XV-wieczne freski w kościele parafialnym p.w. Bożego Ciała w Pręgowie koło Gdańska.
16.15- Mikołaj Wojciechowski (UAM) – Charakter działalności gospodarczej Żydów w średniowiecznej Polsce.
16.30- mgr Grzegorz Trafalski (UŁ) – Średniowieczne pieczęcie miast zachodniego Mazowsza.
16.45- mgr Aleksandra Jeleń (UŁ) – Mury miejskie Piotrkowa Trybunalskiego w świetle badań archeologicznych.

            17.00- 17.15 DYSKUSJA
17.15- mgr Aleksandra Araszkiewicz (UAM) – Trzy drogi do świętości według Hroswity z Gandersheim.
17.30- Paweł Cholewicki (UAM) – Rola średniowiecznego Kościoła bośniackiego w utworzeniu i podtrzymywaniu współczesnej tożsamości narodowej.
17.45- mgr Ewa Paczkowska (UŁ) – Magia, czarownice, prześladowania – prawda czy średniowieczny mit?
18.00- mgr Marcin Męcina (UŁ) – „Zrodzony z rodu łaknącego krwi” Henryk V Lancaster i jego wizerunek w kinematografii.
            18.15- 18.30 DYSKUSJA, zakończenie obrad.

SALA 204
Moderatorzy: Anna Czajka, mgr Łukasz Ćwikła

10.45- mgr Justyna Bąk (UWr) – Podróże w zaświaty dusz grzesznych… czyli o średniowiecznym piekle i raju zmysłowym
11.00- Karolina Sztachańska (UWMwO) – Kodeks Gertrudy, przypadkowa autobiografia księżnej.
11.15-. Błażej Prus (UJ) – Węgierskie pochówki dzieci znad Psioła.
11.30- Anna Czajka (UŁ) – Fantazja czy rzeczywistość? Średniowieczny strój kata w wyobraźni Jana Matejki.
            11.45- 12.00 DYSKUSJA

12.00- 13.00 PRZERWA KAWOWA, s. 22

13.00- Paweł Ferens (UKWwB) – Dzieci w kulturze wikingów.
13.15- Martyna Glock (UAM) – „Przypilam do Was – Bogowie!” Odprawianie obrzędów wczesnośredniowiecznych na podstawie rekonstrukcji obrzędu słowiańskiego w czasie Szczeodrych Godów oraz obrzędu normańskiego podczas święta Yule z krótkim przedstawieniem bóstw tychże wierzeń potrzebnych do zrozumienia obrzędu.
13.30- Marta Górna (UKWwB) – Symbolika zwierząt wśród Słowian.
13.45- mgr Ewelina Kowalczyk (UWr) – Metodologiczne zawiłości badań nad ikonografią późnośredniowiecznych zabytków archeologicznych.
            14.00- 14.15 DYSKUSJA
14.15- Sandra Krakowska (UMK) – Historia obuwia średniowiecznego w świetle źródeł archeologicznych.
14.30- Karol Łukomiak (UŁ) – Zamykanie pomieszczeń w późnośredniowiecznych siedzibach mieszkalno-obronnych na podstawie źródeł archeologicznych.
14.45- Magdalena Majkowska (UO) – Średniowieczna Iron Maiden – prawda czy fikacja?
15.00- Mateusz Makowski (UKWwB) – Po co komu gry planszowe w średniowiecznej Europie?
            15.15- 15.30 DYSKUSJA
15.30- mgr Marcin Młynarczyk (UŁ) – W obliczu rzeczy ostatecznych. Nowotestamentowa parabola o pannach mądrych i pannach głupich (Mt 25, 1-13) jako motyw w ikonografii średniowiecznej.
15.45- Nowaczyk Marta mgr (UKWwB) – Średniowieczne wierzenia – nieczysta siła w kulturze Słowian.
16.00- mgr Jadwiga Olbrot (UJ) – Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne kafle z przedstawieniami o tematyce bożonarodzeniowej.”
16.15- Zakrzewska Iwona (UŚ) – Kościół wobec magii w średniowieczu – wybrana problematyka.
            16.30- 16.45 DYSKUSJA


SALA 22
Moderatorzy: Marek Stefański, mgr Jakub Parol

12.00- 13.00 PRZERWA KAWOWA, S. 22

13.10- mgr Joanna Kunigielis (UJKwK) – Miasta Wielkiego Księstwa Litewskiego w relacji Gilberta de Lannoy.
13.25- Bartłomiej Maciąg (UAM) – Gwardia przyboczna chanów mongolskich w świetle „Tajnej Historii Mongołów.”
13.40- Justyna Olejnik (UŁ) – Człowiek doskonały w koncepcji filozoficznej ibn ‘Arabiego.
13.55- Sojka Szymon (UR) – Gruzińska rada wezyrów za panowania Jerzego V Wspaniałego (1314-1346).
            14.10 - 14.25 DYSKUSJA
14.25- mgr Tomasz Sójka (UAM)Homo effector est deorum. Średniowieczne kontrowersje wokół nauki Hermesa Trismegistosa.
14.40- Robert Stasiak (UŁ) – Aleksy I Komnen kontra Urban II w świetle Aleksjady, czyli krótko o relacjach bizantyńsko-łacińskich u progu I krucjaty.
14.55- Maciej Stawiski (UMK) – Eudajmonizm w twórczości Mistrza Eckharta.
15.10- Radosław Ziarkowski (UŁ) – Porównanie symbolicznego znaczenia purpury w bizantyńskich źródłach narracyjnych i dokumentowych z X wieku.
            15.25- 15.40 DYSKUSJA
15.40- Ziemowit Kraska (UAM) – Kult zmarłych we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej.
15.55- mgr Norbert Delestowicz (UAM) – Książę ruski Światosław Jarosławowicz.
16.10- mgr Ewa Bukowska-Marczak (KUL) – „Christianus in christianum”, „christianus in christianos”? Wokół sporu o kontrowersyjny fragment kroniki Galla Anonima.
16.25- mgr Izabela Chat (UO) – Rola społeczna i edukacyjna klasztoru kanoników regularnych z Mstowa w średniowieczu.
16.40- Kamil Kosztowny (UAM) – Buntownicy czy reformatorzy? Z badań nad konfederacją Maćka Borkowica.
            16.55- 17.10 DYSKUSJA
17.10- mgr Marta Rajewska (UKWwB) – Władysław Łokietek jako benefaktor klasztorów. 17.25- mgr Justyna Dworniak (UŁ) – Zdrowie bez pomocy lekarza, czyli medycyna, wiara i ekonomia pośród angielskich bogatych i biednych w okresie średniowiecza.
17.40- mgr Jakub Parol (UŁ) – Działalność Mikołaja z Kutna na Mazowszu w początkach jego kariery politycznej.
17.55- Marek Stefański (UŁ) – Wojownik, polityk… i ojciec. Kilka słów o potomstwie Bolesława Chrobrego.
            18.10- 18.25 DYSKUSJA